Romantismul în literatură

Romantismul s-a constituit ca mișcare artistică la sfârșitul secolului al XVIII-lea în Anglia și Germania și în secolul al XIX-lea în Franța. S-a întins în toată Europa și aproape în toate țările lumii, afirmând specificul național, mai ales în Anglia, Italia și Germania.

TRĂSĂTURI:

introduce noi categorii estetice: urâtul, grotescul, macabrul, fantasticul, originalitatea, libertatea formelor;
introduce noi specii: drama romantică, meditația, poeme filozofice, nuvela istorică
inovații prozodice;
primează subiectivismul, pasiunea, fantezia;
cultivă specificul național prin istorie, folclor, natură;
antiteza, în structura poeziei și în conceperea personajelor;
îmbogățirea limbii literare prin includerea limbii populare, a arhaismelor, a regionalismelor;
personaje excepționale în împrejurări excepționale;
afirmă factorul emoțional, al sensibilității, al spontaneității;
tendința de a evada în vis, în trecut, în exotism.