Sămănătorismul în literatură

În literatura română, sămănătorismul și-a găsit expresia în creații de autentică valoare artistică ale unor scriitori precum:

 1. Șt. O. Iosif – poeziile CiobănașulCopil sărmanE mult de-atunci
 2. Emil Gârleanu – nuvela Nucul lui Odobac
 3. C. Sandu-Aldea – romanul Două neamuri
 4. Octavian Goga – poezia Nepotrivire
 5. Al Vlahuță – poem alegoric 1907
 6. Duiliu Zamfirescu – nuvelele Spre Costești, Conu Alecu Zăgănescu

Orientarea literar care își are punctul de plecare în revista Sămănătorul , apărută la București între 1901 și 1910, condusă de Al. Vlahuță, G. Coșbuc și apoi de N. Iorga.

Se constituie ca o mișcare ostilă modernismului, fiind expresia păturilor sociale speriate de capitalismul identificat cu tot ceea ce este modern.

TRĂSĂTURI:

 • paseismul, întoarcerea spre trecut și condamnarea prezentului;
 • idilismul, sau preferința pentru înfățișarea pitorească a satului românesc, considerat ca unicul depozitar al al specificului național românesc;
 • sentimentul dezrădăcinării, generat de ideea că satul nu poate fi pus pe o poziție inferioară orașului, perceput ca loc al pierzaniei, iar cei care se aventurează la oraș trăiesc drama dezrădăcinării;
 • predilecția pentru scene tari, de violență;
 • personaje dominate de instincte;
 • creația populară ocupă un loc important;
 • trecutul de luptă al poporului;
 • interes pentru natură;
 • accentul cade pe specificul național.