Proverbe și cugetări – RECUNOȘTINȚĂ

 1. Recunoștința îmbracă trei forme: un sentiment din adâncul inimii,  o expresie de mulțumire și un dar întors.
 2. Mai lesne mortul va grăi decât nerecunoscătorul îți va mulțumi.
 3. Recunoștința, datoria cea mai mare.
 4. Pentru cel mai mic ajutor să fii recunoscător.
 5. Recunoștința este temeiul dragostei omenești.
 6. Nu există povară mai grea ca recunoștința.
 7. Vițelul când a crescut mama nu și-a mai recunoscut.
 8. Oamenii care nu sunt recunoscători la binefaceri, când cad în nenorocire nu primesc ajutor. (Esop)
 9. Nerecunoștința este întotdeauna un fel de slăbiciune.
 10. N-am văzut niciodată om vrednic lipsit de recunoștință. (Goethe)
 11. Recunoștința este în primul rând o datorie față de tine. (Iorga)
 12. Nimeni altul nu știe să fie recunoscător ca înțeleptul. (Seneca)
 13. Nu toți știu să se arate recunoscători pentru binele făcut. (Seneca)