Proverbe și cugetări – PERSONALITATE

  1. O personalitate nu este altceva decât o individualitate socializat. (Debesse)
  2. Personalitatea omenească este focarul punctul de intersecție și de convergență între lumile finite ale naturii și logicii. (Herzen)
  3. Personalitatea umană este subiectul progresului și al libertății. (Malița)
  4. Personalitatea este forma vieții interne a omului. (Paulsen)
  5. Ceea ce are cineva în sine, pe scurt personalitatea și valoarea ei, este singurul lucru de-a dreptul hotărâtor pentru fericirea și binele său. (Schopenhauer)