Proverbe și cugetări – CONȘTIINȚA

  1. Conștiința de viață prețuiește mai mult decât viața. (Dostoievski)
  2. Tot ceea ce face omul trece mai întâi prin conștiința sa, este gândit, deliberat, fixat ca scop. (O. Hoffman)
  3. O conștiință curată, care n-are de ce roși: iată zidul de aramă al înțeleptului. (Flaccus)
  4. O conștiință încărcată are drept urmare o viață destrămată. (Hugo)
  5. Ce este conștiința? Este busola drumului în necunoscut. (Hugo – Mizerabilii)
  6. Marile conștiințe nu văd nimic decât drumul drept al chemării lor providențiale. (Iorga)
  7. Conștiința (…) ne dictează purtarea pe care trebuie s-o avem, judecata pe cea care am avut-o. (Kant)
  8. Conștiința este o formă a muncii. (Vianu)