INTERBELIC dragostea mea

CONTINE SUBPAGINI – MERGI CU SAGEATA MOUSE-ULUI PE INTERBELIC dragostea mea .

Pagina ce am sa o propun aici, va contine text elaborat, presupune structuri complexe, normat (gramatical), este unitar – funcționează pe baza normei unice supra-dialectale (se cristalizează treptat în secolele XVI-XIX pe baza graiului muntenesc) cu diversificare stilistică. 

Menit sa nu aduca stenahorii or sa puna în mare aporie atentiunea dvs, cuminecături lingvistice, euharistie maniheista a limbajului, fara contradicție antagonică de termeni. Fara a avea caderea prodigioasa a intertextualitatii cu parfum  de hiacint, totusi uric si definit, capitolul INTERBELIC dragostea mea, doreste sa va puna in fiintele dvs vartoase – daravele, sorocovețe, besactele, harabale, jidov , clondire – lexicale . Praxisul ecleziast al zaiafetul in prezantatiunea pitacului in comnunicatiunea unui comunicat are sa va transporte in lumea aceea de vis si poveste care o sa mâgliseasca piroforiile ce o sa le gasiti . Teslim pravila ce va urma cu panteism oniric fara de anahoretie ahoreta . 

Termeni folositi: 

Praxisul – Pricepere dobândită printr-o practică îndelungată; experiență, rutină. 2. Act, document. 3. Obicei, datină.

ecleziast – Una dintre cărțile Vechiului Testament, care cuprinde teme disparate referitoare la înțelepciune

zaiafetul – Chef mare (cu lăutari) Si: chiolhan, ospăț. 2 (Înv; irn) Bătaie (1). 3 (Îvr; pcf) Bufet (2).

pitacului – Decret de ridicare la rang boieresc; diplomă de boierie. 2. Act oficial, poruncă scrisă; ordonanță, dispoziție. 3. Scrisoare, răvaș. Monedă austriacă de argint care a circulat în sec. XVIII și în Țările Române; monedă rusească de argint sau de aramă; (sens curent) ban de valoare mică; patașcă. 2. P. gener. Ban, monedă de mică valoare.

mâgliseasca – A înșela pe cineva (cu promisiuni, lingușeli etc.); a măguli, a linguși.

piroforiile – Substanță care se aprinde spontan în contact cu oxigenul sau cu aerul (prin frecare sau ciocnire), formând o ploaie de scântei. 2. (La pl.) Gen de insecte coleoptere care emit lumină fosforescentă; (și la sg.) insectă care aparține acestui gen. ; secrete , informatii .

Teslim – furnizare, încredințare, înmânare, livrare, predare, procurare, remitere, transmitere.

pravila – Lege (sau cod de legi), dispoziție, regulament, hotărâre (cu caracter civil sau bisericesc). ◊ Loc. adv. După pravilă = conform legii, legal; just, drept. Peste pravilă = (pe) nedrept, ilegal. ◊ Expr. A pune (sau a rândui) pravilă = a stabili o regulă. ◊ Lege naturală, lege a firii; p. ext. destin. ♦ Carte care conține astfel de legi. ◊ Pravilă împărătească = corp de legi și de dispoziții juridice întocmit inițial pe vremea împăratului Iustinian. 2. Normă după care se produce sau se alcătuiește ceva; regulă. 3. Regulă de comportare. ♦ Obicei, tradiție, datină.

panteism – Concepție filosofică monistă care identifică pe Dumnezeu cu întreaga natură.

oniric – Privitor la vise, care aparține visului; care delirează, care aiurează din cauza unei obsesii sau a unor halucinații. ◊Delir oniric= delir asemănător cu visul, care se manifestă în unele boli psihice și în care bolnavul se comportă ca un somnambul. ♦ (Despre oameni) Care este străin de ceea ce se întâmplă în jurul lui, care trăiește într-o lume de vis.

anahoretie – Călugăr(iță) care trăiește retras(ă); pustnic(ă)

ahoreta – absenta a determinatiilor.

stenahorii – Greutate în respirație, năduf; astmă. ♦ Fig. Stare de neliniște, de plictiseală. 2. Încurcătură, strâmtoare, nevoie materială.

aporie – Dificultate de ordin rațional greu sau imposibil de rezolvat.  Îndoială, nesiguranță, încurcătură. Nu văz nici un spor de la tine; aceasta mă pune în mare aporie.

cuminecături – Ritual care constituie una dintre cele șapte taine și care constă în gustarea de către credincioși a vinului și a pâinii sfințite de preot, simbol al sângelui și al trupului lui Hristos; euharistie, împărtășanie, grijanie. ♦ (Concr.) Vinul și pâinea care servesc în acest scop.

euharistie * vezi cuminecaturi

maniheista – Mișcare religioasă din Orientul Apropiat, potrivit căreia lumea este guvernată de două principii, al binelui și al răului.

antagonică – contradicție care constituie conținutul procesului de dezvoltare și care nu se rezolvă decât prin distrugerea elementului vechi în favoarea celui nou.

hiacint – Piatră semiprețioasă de culoare roșie sau portocalie, varietate nobilă de zirconiu

daravele – afacere, belea, bucluc, chestiune, dandana, interese, încurcătură, năpastă, neajuns, necaz, nemulțumire, nenorocire, neplăcere, nevoie, pacoste, pocinog, problemă, rău, supărare, treabă.

sorocovețe – Veche monedă de argint, a cărei valoare a variat în decursul timpului.

besactele – Cutioară (de lemn) frumos ornamentată, în care se păstrau bijuterii, obiecte de cusut, tutun etc.

harabale – Căruță mare folosită pentru transportul grânelor și al altor poveri; p. ext. cantitatea care intră într-o astfel de căruță.

jidov – personaj din legendele medievale, numit și Ahasverus, condamnat a rătăci până la sfârșitul lumii, fiindcă insultase pe Isus purtându-și crucea în spinare; 2. pop. Uriaș.

clondire – Vas de sticlă cu gâtul scurt și strâmt, în care se păstrează băuturi. 

 

CONTINE SUBPAGINI – MERGI CU SAGEATA MOUSE-ULUI PE INTERBELIC dragostea mea .

Imagini pentru romania interbelica