Dificultati in limba romana

a antilopă
abia anul trecut
absolut anume
accent anumit
accepta anunţa
accidenta apă, ape
acolo aplauze
acoperi apoi
acord apoziţie
acorda apretat
acum aprilie
acuza aproape
adapta apropo de
adevărat arăta
adică arde
adjectiv arici
admirabil aripă, aripi, aripe
admiţând că artă
adresa articol
aduce ascendent
adverb asculta
aer ascunde
afară asemănător (cu)
afirmaţie asemenea
afiş asemeni (cu)/ asemenea ~/ asemănător ~
afla Asia
Africa asociere
agent astfel
aici asuma
aidoma (cu)/ întocmai asupra a
aiurea asupra/ deasupra
ajunge aşa
ajuta aşi
ajutor aştepta (sta) după cineva
al (a, ai, ale) ataşa
alerga după cineva/ ceva atât
altfel atenţie
altminteri atinge
amândoi atribut
ambasador atunci
amesteca aur
aminti auster
anacolut austru
analog autor, autoare
ananas auxiliar
angaja avea
animatoare avocat, avocată
antepunere axiom, axiomă
anterior/ posterior/ ulterior  
ba (…ba) blană
bate bonet, bonetă
băga de seamă bordo
băga mâna în foc box
bătrâneţe Brazilia
bea brăţară
beneficia broască, broscoi
berbec, oaie bucureşteancă
beret, beretă buf
biet bunăoară
bine/ greu/ posibil/ probabil/ rău/ sigur/ uşor burete, bureţi
bineînţeles
(care) va sa zica/ ca atare/ in concluzie/ ~consecinta/ prin urmare comunica
ca concentra
care concesie
cartof conclusiv
castravete concomitent (cu)/ simultan (~)/ paralel~
cam/ destul condiţie
cauză condiţionalul
caz conductori
când conform (cu)/ potrivit/ contrar
cânta conforma
cât confunda
căuta Congo
conjugare
căci conjuncţie
către conjunctiv
ce consecinţă
ceea ce consulta
(cel) dintâ i/ î ntâ i(ul)/ prim(ul) consumabile
cere contempla
certa continua
cetăţenesc conveni
chiar/ tocmai/ taman converge
chibrit coordonare
chimie copil
chip că copulativ
chipurile corespunde
(chit) că corn, corni, coarne, cornuri
ci costa
cică crede
ciclon crevete
cine crimă
cinste crivăţ
ciocâ rlie, ciocâ rlan croitor(easă)
cioroi cu
circumstanţial cum
cireaşă cumul
citi cumva
Citroën cunoştinţă
clorhidric curaj
coală curâ nd
cocoş curcan
colac peste pupăză curent
colectiv cutreiera
coleg(ă)
colegiu
colind. colindă
colţ
comparaţie  
complemente  
complet
ecosez eu unul
eficace exact
egal excelent
ei şi exceptând
electric excepţie
elefant excluzând
elev(ă) exercita
elipsa exista
elveţiancă exprima
este? exterior
Europa
face foarfece
fantastic foarte
fapt folosi
faţă Ford
fără forma
femeie formidabil
femelă forte
feminin fotbal
feri fotoliu
fi Franţa
Fiat frate
fie frază, propoziţie
fiecare frică
fiindcă frig
finală frigider
fireşte frizer(iţă)
fizică fugi
flagrant fulgera
fleoşc funeralii
flexiune
floare
florentin
fluiera a
foame