Misterele spiritualităţii şi siddhis-urile

Misterele spiritualităţii şi siddhis-urile

 

Tantra susţine că starea de înţelepciune şi eliberare spirituală poate să apară prin experienţa directă a simţurilor aflate sub controlul lucid al practicantului. Tantra Yoga este esenţialmente diferită de celelalte forme de yoga deoarece nu este bazată pe negaţii sau mortificări, ci pe trăirea cât mai intensă şi mai conştientă a percepţiilor senzoriale, a plăcerii şi beatitudinii. Textul tradiţional, Kularnava Tantra, afirmă că:”nimeni nu va reuşi să deţină perfecţiunea spirituală întrebuinţând operaţii dificile şi plicticoase, căci perfecţiunea se poate dobândi cu uşurinţă folosindu-se însăşi satisfacerea tuturor simţurilor”. Astfel, dacă se utilizează constant pentru elevare spirituală acelaşi lucru care pentru alţii ar cauza decăderea, atunci veninul sau răul se transformă într-un leac beatific.

În Mahanirvana Tantra se spune:” pe calea Tantrei există în acelaşi timp posibilitatea trăirii frenetice a plăcerilor lumeşti şi obţinerea stării de înţelepciune, precum şi dobândirea capacităţilor paranormale pe care ea le conferă spontan”.

Deşi nu reprezintă scopul în sine al practicii spirituale, adeseori puterile oculte dobândite prevestesc succesul pe calea spirituală. Ele îl pot distrage pe practicant de la adevăratul scop spiritual; fiind totodată daruri deosebite ce nu trebuie negate, dar nici exploatate. Puterile oculte (Siddhis-uri) se referă la fenomenele inexplicabile cum ar fi telepatia, puterea de a face ca un lucru anume să se petreacă la voinţă, viziuni ale trecutului sau viitorului şi toate celelalte trăsături supraomeneşti. Ideal ar fi ca persoana care dobândeşte aceste capacităţi să nu se ataşeze de ele şi nici să-i permită ego-ului să se amplifice, ci să cultive în schimb o atitudine de aşteptare detaşată.

În Yoga hindusă tradiţională sunt enunţate cinci modalităţi prin care pot fi dobândite siddhis-urile: “darurile din naştere, datorate unor activităţi spirituale realizate în viaţa sau vieţile anterioare; austerităţile prin care este arsă karma ce împiedică fiinţa umană să elibereze puterile divine latente existente în interiorul său; mantra-ele care purifică psihicul şi atrag de la sine puteri spirituale; anumite substanţe “magice” (ausadhi), cum ar fi unele plante şi minerale rare (unele dintre acestea fiind de natură alchimică), şi care conferă o forţă deosebită aspirantului; perioade îndelungate petrecute în starea de samadhi – profunda comuniune meditativă cu Dumnezeu”.

Acestor cinci cauze enumerate mai sus, tantricii le mai adaugă puterea pe care o are femeia ca zeiţă încarnată. Atunci când o femeie este adorată ca o zeiţă şi este slujită cu devotament, ea poate conferi în mod spontan adoratorului puteri oculte sau siddhi-suri, ca o binecuvântare sau împuternicire spirituală. Acesta este un alt secret tantric extrem de puternic.