Citate  celebre  ale  împaratilor  romani

Citate  celebre  ale  împaratilor  romani

Alea  iacta  est    (lat.”zarurile  au  fost aruncate”)

 Aceste  cuvinte  au  fost  rostite  de  către  Cezar (anul  49 î.Chr.)in  momentul  in  care  a  traversat   Rubiconul ,după o  lungă  ezitare . Astfel  Cezar şi-a  riscat   viaţa  ,  căci  o  lege  specială  a  Senatului roman  interzicea  trecerea  cu  trupe  a  Rubiconului  (  râul  de  hotar  între  Italia  şi  Galia  cisalpină  ) , spre a  se  evita  astfel  incursiunile  armate  împotriva  Italiei  ,  pregătite  de  comandanţi  ambiţioşi  la  graniţa  de  nord a ţării .

  Cuvintele  ,,  Alea  iacta        est  ,,  ,  ca  şi  expresia  ,,  A  trece  Rubiconul  ,, au  deci  înţelesul  :  ,,  soarta  va  decide  !  ,,  şi  sunt  folosite  când  ,  după  ce  ai  şovăit  mult  ,  iei  o  hotărâre  importantă  .

Banul  n-are  miros   –  Împăratul  Vespasian  (  69-79  d.Chr.  )  ,  găsind  visteria  goală  , după  domnia  lui  Nero  şi  a  urmaşilor  acestora  ,  nu  s-a  dat  în  lături  de  la  nici  un  mijloc  pentru  a  strânge  bani  .  Printre  taxele  care  le-a pus ,  a  fost  şi  una  asupra  closetelor  publice  .

   Într-o  zi  ,  fiul  său  Titus  (  viitorul  împărat  )  i-a  spus  că  poporul  râde  şi  bârfeşte  fiindcă  se  scot  bani  dintr-o  asemenea  sursă .  Vespasian  ia  pus  o  monedă  sub  nas    spunându-i  :  ,,  Non  olet  ,,  ,  adică  :  ,,  uite  ,  banul  nu  are  miros  ,,

Decet  imperatorem  stantem  mori  (  lat.  ,,  Un Împărat  trebuie  să  moară  în  picioare  )-maximă  creată  chiar  de  acelaşi  împărat  Vespasian   care  a  trăit  acum  aproape  două  milenii. Ajuns  la  vârsta  de  69  de  ani   ,el  continua  să  se  ocupe  de  treburile  impărăţiei  . Şi  chiar  în  ziua  morţii  , coborând  cu  o  ultimă  sforţare  din  patul  de  suferinţă,  se  ridică  în  picioare  spre  „a  sta  la  datorie”. Decet  imperatorem  stantem  mori  au  fost  cele  din  urmă  cuvinte  ale  sale. Lărgindu-şi  zona  de  aplicaţie   ,ele   sunt  folosite  la  adresa  acelora   care  (fără  să  fie  împăraţi  !)  au  înţeles  ca, sfidând       moartea,  sa  rămână  la  post  şi  sa-şi  îndeplinească  misiunea   până-n   ultima  clipă.

Diem  perdidi   (lat. ”Am  pierdut  o  zi” )-Sunt   cuvintele  cu  care obişnuia   să-şi  încheie  ziua  împăratul  roman  Titus(79-81  d.Chr.),când  constata  că  n-a  realizat  nici  o  acţiune  folositoare. Faptul  ni-l  relatează   istoricul  Suetoniu  în   Viaţa  lui  Titus, împăratul  care  avea   ambiţia  să  devină  „filantropul  universului”. Într-o  seară  ,la  masă  ,  amintindu-şi   că  în  ziua  aceea  nu  făcuse  nici  un  bine  nimănui, a  exclamat cuvintele:

„Amici  , diem  perdidi”   , care   de  atunci  a  devenit  deviza  lui  Titus.

Ex  malis  eligere  minima   (lat.”  Dintre  rele,  a  alege  pe  cel  mai  mic”)-Cicero  ,în  lucrarea  sa  despre  datoriile  morale: De  officiis.

Fortuna  caeca  est   (lat. ”Norocul  este  orb” )-În  De  amicitia ( despre  prietenie)  Cicero, în  dialogul  său  cu  consulul  roman   Laelius  ,relatează  că  acesta  spunea  ginerilor   săi  Scaevola  şi  Fanius :”Norocul  nu  numai  că  e  orb ,dar  orbeşte  adesea  pe  mulţi  dintre  cei  care  sunt  mângâiaţi de  el…Nu  este  rar  să  vezi  oameni  pe  care  i-ai  cunoscut  cu  moravuri  simple  şi  uşoare  ,că  se  schimbă  de  îndată  ce  pun  mâna  pe  onoruri, bogăţii,  putere ,dispreţuind  vechi  prieteni  şi  făcându-şi  alţii  noi.”

Nihil  agere  delectat  (lat.  „E  o  încântare  să  nu  faci  nimic”)- Cicero, în  De  oratore.  Veche  locuţiune  latină  adresată  leneşilor;  a  fost  înlocuită  de  expresia  italiană  modernă  : Dolce  farniente.

Non  omnibus dormio!  (lat.  „Nu  dorm  pentru  toţi”)-Expresie  consemnată  de  Cicero  în  scrisorile  sale  Ad  familiares  .Are  la  bază  o  amuzantă  istorioară  antică un  cetăţean   din  Roma  ,neputând   suporta  vizitele se  prefăcea  că  doarme  când  îi  soseau  musafiri.  Într-o  zi  ,zărind  pe  sub  gene   cum  sclavul  său  se  înfruptă  pe  ascuns  din  vinul  casei  ,îi  spuse:  Non   omnibus   dormio!

  Vorba  a  rămas  şi  poate  fi  utilizată  în  acelaşi  sens:  mai  închid  eu  ochii  ,dar  nu  chiar pentru  toată  lumea!

Pares  cum paribus  facillime  congregantur

(  lat.  ,,  Cei  ce  se  aseamănă  ,  lesne  se  adună  ,,  )

Cicero  ,  în  De  senectute  (  despre  bătrâneţe  )  ,  un  elogiu  adus  cenzorului  Cato  cel  Bătrân

Veni  ,  vidi  ,  vici !    (  lat.  ,,  Am  venit  ,  am  văzut  ,  am  învins    !  ,,  )    –  După  victoria  de  la  Zala   (  47  î. Chr. )  asupra  lui  Franace  ,  regele  Pontului , Cezar  a  trimis  la  Roma  lui  Matius o  scrisoare  cu  numai  trei  cuvinte  : ,,Veni vidi  ,  vici  ! ”.

  Istoricul  Plutarh  , care  relatează  faptul  în    Vieţile  paralele ,  precizează  că  Matius  ,  cavaler  roman  ,  era  unul  dintre  cei  mai  devotaţi  prieteni  ai  lui Cezar  .  El  a  adus  de  îndată  vestea  la  cunoştinţa  Senatului  .  Plutarh  mai  arată  că  Cezar  nu  a  alcătuit  textul  în  grabă  sau  la  întâmplare  ,  ci  intenţionat  a  scris  cele  trei  cuvinte  ,  spre  a  sublinia  astfel  scurtimea  şi  iuţeala  luptei  .

  Acest  mesaj  ,  întradevăr  celebru  ,  prin  conciziunea  lui  ,  a  devenit  o  expresie  universală  ,  care  serveşte  spre  a  caracteriza  un  succes  rapid  .