Afectivitatea si Artele divinatorii

Afectivitatea si Artele divinatorii

Afectivitatea este proprietatea individului de a simtii emotii si sentimente, ansamblul proceselor,stariilor si relatiilor emotionale sau afective.

In oricare fenomen emotioanl se disting modificari organice si vegetative secundare, comportamente motorii afective, tratari subiective de un anumit grad de complexitate si avand o anumita semnificatie pentru persoana care le incearca. O prima problema a psihologiei emotiilor este aceea a relatiei dintre componentele vegetative si motorii pe de o parte si comportamentele psihice, subiective pe de alta. Unii au socotit ca modificarile corporale sunt cauzate de trairea subiectiva (n.a – J.F. Herbart). Altii, ca trairea subiectiva este efectul modificarilor corporale (n.a. – W. James si K. Lange) . Ambele interpretari s-au dovedit insa a fi unilaterale si inguste. Unilaterale, pentru ca intre cele doua serii de componente se evidentiaza unitate, interactiune sincronica, trairea subiectiva avand la baza mecanisme neurosomatice fara de care ea nu poate sa apare si sa se exprime, sa se comunice. Inguste, pentru ca problema principala nu este aceea a corelatiei dintre corporal si psihic ci a interactiunii dintre subiect ca om, in plentitudinea tuturor insusirilor sale si mediul natural si social. Vibratia, pulsatia, angajarea prin mobilizare, energizare si directionare, cu un cuvant, emotiile nu se explica prin faptul ca “inima bate accelerat”, “ochii stralucesc”. De regula, emotiile pornesc, sunt declansate prin fapte cognitive-exceptie o fac doar dispozitiile organice- dar nu sunt reductibile la acte de cunoastere, pentru ca diversi subiecti reactioneaza emotional diferit la aceleasi imagini sau idei. Explicatia variabilitatii subiective a proceselor afective nu tine deci de organizarea cognitiva a subiectilor, ci de organizarea lor motivationala.

Emotiile apar ca desfasurari active ale motivelor in raport cu o situatie, pe cand motivele ar putea fi caracterizarte ca un fel de “concentrate” sau “condensari” emotionale. Dupa V. Pavelcu, daca motivele se exprima in emotii, ele se formeaza si dezvolta prin trairi emotionale. Emotiile depind de semnificatia pe care o au pentru subiect evenimentele ce se produc in ambianta si in propriul organism. Procesele emotionale se dezvolta si in legatura cu amintiri sau circumstante imaginare. Reactiile, tensiunile si desfasurarile emotionale sunt efectul confruntarii dintre cerintele subiectului si datele reale sau prezumtive ale vietii lui intr-un anumit cadru obiectiv. Daca cerintele interne –trebuinte si motive- sunt satisfacute, efectul emotional este pozitiv implicand placere, satisfactie, aprobare, entuziasm. In situatia contrazicerii cerintelor a insatisfacerii lor, intervine neplacerea, nemultumirea, dezaprobarea, necazul, indignarea.

Faptul corespondentei si discordantelor de diferite grade intre cerintele subiective si anumite conditii determina polarizarea proceselor afective. Totusi, in starile si comportamentele emotionale, de cele mai multe ori nu se impune o singura tendinta afectiva perfect polarizata spre stenic sau astenic. In fapt, starile afective sunt compuse din variate componente cu sensuri diferite. Complexitatea stariilor emotionale se explica prin insasi structura motivatiei individului (complicata, divergenta si nu fara contradictii interne) si prin faptul ca situatiile reale, la care se adauga si cele imaginare, niciodata nu pot sa satisfaca sau sa contrazica din toate punctele de vedere constelatia motivationala a unui subiect. Desi emotiile nu reproduc obiecte prin imagini, nu reproduc relatii de determinare prin idei, deci nu indeplinesc o functie restrictiva si specializat cognitiva, totusi, ele contribuie la cunoastere si sunt fapte de reflectare subiectiva, de un anumit fel.

Emotia semnaleaza specific relatia intima a subiectului cu ambianta, insemnatatea pentru acesta a situatiei reale sau presupuse. Din studii rezulta ca procesele emotionale reflecta, prin reactii si trairi specifice imprejurarile de viata. Procesele emotionale alcatuiesc fondul si latura energetica a vietii psihice si comportamentale, indeplinind un rol in declansarea si sustinerea energetica a activitatii adaptive si a celei de luare in stapinire a ambiantei. Ch. Dawin a atras atentia asupra faptului ca in comportamentele emotionale se regasesc elemente ale unor actiuni desfasurate cu un anumit sens adaptiv. Emotia nu numai ca sustine energetic actiunea dar o si anticipeaza in fiecare din coordonatele ei. In genere, trairea si comportamentul afectiv se afirma, cu un montaj sau preorganizare energetica a adaptarilor desfasurate. Schemele de reactivitate emotionala se situeaza insa la diverse nivele biologice si culturale. Este posibil ca la om sa intervina o discordanta calitativa intre forma de afectivitate actualizata si cerintele activitatii. Autoreglajul emotional , daca este inadecvat, duce la inadaptare. P. Janet a semnalat aceste fenomene si a descris cazuri in care, negasind alta iesire subiectul este cuprins de stari emotionale dezadaptive si, implicit, dezorganizatoare. Cu taote acestea, teza despre influenta dezorganizatoare a emotiei nu poate fi generalizata.
W. Cannon, prin cercetarile sale neurofiziologice, a confirmat pe alta cale, asertiunile lui Ch. Darwin dovedind rolul energizator indispensabil pentru adaptare, al tuturor factorilor emotionali.

Arte divinatorii

Din vremuri străvechi, oamenii au urmărit să descifreze misterele pe care viaţa şi moartea, trecutul şi viitorul l-au exercitat asupra destinului lor.

Numerologia

Numerologia este, cu siguranţă, cea mai simplă şi mai uşor de aplicat dintre artele oculte divinatorii. Singurele informaţii necesare sunt data naşterii şi numele complet – cu ajutorul acestora numerele ne revelează misterul destinului pe care ni l-am ales.
Numerologia reprezintă studiul influenţei misterioase a numerelor asupra destinului oamenilor. Fiecare număr dintre cele utilizate în numerologie (de la 1 la 9) are o vibraţie specifică. Există 5 astfel de vibraţii manifestate în viaţa unui om, care acţionează corelat, alcătuind ansamblul de aptitudini, tendinţe şi potenţialităţi ale fiinţei umane.

Numărul vieţii

Această vibraţie este precum o sămânţă, sădită în fiinţa noastră în momentul naşterii, care cuprinde în ea întreaga înţelepciune acumulată de suflet de-a lungul vieţilor anterioare. O putem numi “moştenire karmică”. Ea reprezintă ceea ce noi suntem cu adevărat, semnifică ceea ce este în noi mai profund şi mai natural – acele trăsături de caracter şi însuşiri care pot fi oricând actualizate, deoarece ele există deja în noi. Devenind pe deplin conştienţi de această parte a naturii noastre, vom putea începe să amplificăm în noi alte calităţi şi să ne îmbogăţim cu noi experienţe.
Modalitatea de calcul a acestei vibraţii constă în însumarea cifrelor datei de naştere, după cum urmează. Să presupunem că sunteţi născut în data de 21.02.1969. Adunăm: 2+1+0+2+1+9+6+9=30; 3+0=3. Numărul corespunzător este 3, iar trăsăturile de caracter specifice numărului 3 sunt înnăscute pentru dumneavoastră.

Numărul zilei de naştere

Numărul zilei de naştere oferă informaţii cu privire la natura lecţiilor pe care fiinţa umană trebuie să le înveţe în această viaţă şi asupra modului în care acestea sunt corelate cu aptitudinile înnăscute. Numărul acestei zile arată cum ne percepem pe noi înşine, care sunt însuşirile şi defectele pe care noi considerăm că le avem.
Modalitatea de calcul a acestei vibraţii se realizează însumând cifrele zilei de naştere. În exemplul de mai sus, numărul zilei este 2+1=3.

Numărul destinic

Taina numelui pe care îl primim la naştere ascunde o minunată poveste despre noi. Numele nostru reprezintă ceea ce trebuie să devenim în această viaţă, arată calea pe care trebuie să o urmăm şi ce calităţi lăuntrice este bine să ne dezvoltăm şi să ne amplificăm. Conştientizând vibraţia acestui număr, vom constata că el va acţiona asupra noastră precum o “promisiune divină”.

Numărul dorinţei inimii

Această vibraţie este dată de vocalele existente în nume. Există popoare care consideră că vocalele sunt sacre, de aceea nu sunt scrise niciodată. Vocalele numelui arată care sunt cele mai profunde credinţe şi cele mai ardente aspiraţii ale sufletului. Aici se găsesc motivaţiile esenţiale ale acţiunilor noastre. Vibraţia acestui număr înnobilează şi aduce o strălucire fermecătoare sufletului, urmărind întotdeauna să se afle în armonie cu celelalte vibraţii pentru a ne ajuta să ne exprimăm şi să ne manifestăm ca fiinţe perfecte

Numărul personalităţii

Această vibraţie este dată de consoanele existente în nume. Ea descrie influenţa pe care o are lumea exterioară asupra noastră şi care este prima impresie pe care noi o lăsăm acestei lumi în care trăim.
Trebuie să mai ştim că fiecare vibraţie poate fi echilibrată sau poate prezenta un dezechilibru de tip + (yang, exces) sau – (yin, deficit). De exemplu, dacă presupunem că o persoană are numărul vieţii 1, ea ar trebui să aibă în mod natural calităţile specifice acestui număr. Dacă însă ea nu este conştientă de aceste însuşiri şi prezintă un dezechilibru de tip -, în loc să fie o iniţiatoare, un aventurier, o fiinţă curajoasă, ea se va manifesta ca o fiinţă temătoare, timidă, lipsită de încredere în sine. În cazul dezechilibrului de tip +, se pot manifesta agresivitatea şi instinctul de dominare.